Εγγραφή

Γιατι WebsiteMarket.gr;

Αγορές και πωλήσεις ιστοσελίδων
Κάντε την καλύτερη επένδυση. Μια ιστοσελίδα!

αγορά   πώληση

Όροι και Προϋποθέσεις

Ο ρόλος του WebsiteMarket.gr

To WebsiteMarket.gr δεν παίρνει μέρος σε καμία οικονομική ή επιχειρηματική συναλλαγή μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών. Η παρεχόμενη υπηρεσία του WebsiteMarket.gr είναι να εξυπηρετεί τον ουδέτερο μεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.
Το WebsiteMarket.gr δεν θα είναι για κανένα λόγο υπεύθυνο σε περίπτωση που μία από τις δύο πλευρές αποτύχει να τηρήσει τις προσυμφωνημένες υποχρεώσεις της.
Το περιεχόμενο των δημοπρασιών είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων πωλητών, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης των νόμων. Συνεπώς το WebsiteMarket.gr δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τρίτων, ιδίως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων  σημάτων κατατεθέν και δικαιωμάτων δημιουργών σε οποιαδήποτε δημοπρασία.
Το WebsiteMarket.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε δημοπρασία, προσφορά ή σχόλιο από το σύστημα σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια.

Όροι:

Κρυφές προσφορές εκτός του WebsiteMarket.gr απαγορεύονται ρητά.
Τα μέλη δεν μπορούν να δημιουργούν δημοπρασίες για σελίδες που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Σελίδες που περιέχουν πορνογραφικό, άσεμνο ή προσβλητικό υλικό, κείμενο ή/και εικόνες.
  • Σελίδες που περιέχουν παράνομο υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Γενικά σελίδες που παραβαίνουν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Σχόλια / Ερωτήσεις:

Τα σχόλια / ερωτήσεις επιτρέπονται μόνο αν αφορούν την εκάστοτε δημοπρασία και προς όφελός της:
  • Τα αρνητικά σχόλια απαγορεύονται.
  • Οποιαδήποτε κατηγορία για απάτη θα πρέπει να γίνει μέσω της διαδικασίας Υποστήριξης.
  • Τα επιπόλαια σχόλια δεν προτείνονται.

Μέλη:

Κάθε μέλος πρέπει να έχει μόνο ένα λογαριασμό και κάθε λογαριασμός αντιστοιχεί σε ένα μόνο μέλος.
Τα μέλη θα πρέπει να δώσουν τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια όταν βρίσκονται σε οποιαδήποτε πλευρά (αγοραστής ή πωλητής) μίας συναλλαγής.
Τα μέλη θα πρέπει να δείξουν την απαραίτητη προσοχή όταν παρακολουθούν κάποια δημοπρασία γιατί για διάφορους λόγους τα e-mails που στέλνουμε, μπορεί να μη φτάσουν ποτέ στον παραλήπτη. Το WebsiteMarket.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την παράδοση των e-mails.
Τα μέλη που γίνονται Ban (τους απαγορεύεται η είσοδος) δεν παίρνουν καμία αποζημίωση σε περίπτωση που έχουν πληρώσει κάποια χρήματα.

Δημοπρασίες

Με τη δημιουργία μίας δημοπρασίας, εκχωρείτε στο WebsiteMarket.gr την μόνιμη και άνευ περιορισμών άδεια αποθηκεύσει και να εμφανίσει τις λεπτομέρειες της δημοπρασίας σας (στοιχεία σελίδας, ονόματος χώρου)
Με τη δημιουργία μίας δημοπρασίας, συμφωνείτε ότι σε περίπτωση ολοκληρωμένης δημοπρασίας με νικητή, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα σταλούνε στο μέλος που έκανε τη νικητήρια προσφορά.
Ο πωλητής πρέπει να έχει τα πλήρη δικαιώματα και την πρόθεση να πουλήσει το προϊόν (σελίδα, όνομα χώρου) που δημοσιεύει στη δημοπρασία.
Ο πωλητής είναι νομικά υποχρεωμένος να πουλήσει στον αγοραστή που έκανε τη νικητήρια προσφορά, την οποία ο ίδιος έχει αποδεχτεί.
Το μέλος που έκανε την προσφορά που νίκησε σε κάποια δημοπρασία, είναι υποχρεωμένο να αγοράσει το προϊόν με το ποσό που έδωσε για να κερδίσει τη δημοπρασία.
Ο πωλητής πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν της δημοπρασίας και δεν πρέπει να κρύβει, με πρόθεση, σημαντικές πληροφορίες από το κοινό.
Τα προϊόντα που βρίσκονται σε δημοπρασία στο WebsiteMarket.gr, δεν θα πρέπει να πουλιούνται οπουδήποτε αλλού, για τη διάρκεια της δημοπρασίας.
Τα ονόματα χώρου (domain names) θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλον καταχωρητή.
Δημοπρασίες που παραβαίνουν οποιοδήποτε από τους όρους του WebsiteMarket.gr θα διαγράφονται, χωρίς καμία αποζημίωση για τυχών χρήματα που ξοδεύτηκαν.

Κανόνες Δημοπρασιών

Η τιμή reserve αν οριστεί, θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη τιμή αγοράς.
Απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση της τιμής Reserve με οποιοδήποτε τρόπο.
Αν γίνει προσφορά που να είναι ίση με την τιμή Reserve και γίνει αποδεκτή, απαγορεύετε να αλλαχτεί.
Η τιμή Reserve μπορεί να αυξηθεί από τον πωλητή μόνο σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόμη καμία προσφορά.
Η τιμή «Άμεσης Αγοράς» πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή Reserve.
Οι τιμές Reserve και «Άμεση Αγορά» μπορούν να μειωθούν από τον πωλητή, αλλά όχι σε τιμή χαμηλότερη από την μεγαλύτερη αποδεκτή προσφορά.
Κάθε δημοπρασία εμφανίζει δημόσια, αν έχει επιτευχθεί η τιμή Reserve από κάποια αποδεκτή προσφορά.
Προσφορές που έγιναν μέσα στις τέσσερις (4) τελευταίες ώρες τις δημοπρασίας, μεταθέτουν τη λήξη της δημοπρασίας για τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή που έγινε η τελευταία προσφορά.
Μία δημοπρασία ολοκληρώνετε όταν έχει λήξη η χρονική διάρκειά της και όλες οι προσφορές που γίνανε τις τελευταίες 72 ώρες είτε έγιναν αποδεκτές, είτε απορρίφθηκαν.
Αν μία δημοπρασία ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει επιτευχθεί η τιμή Reserve, όλες οι αποδεκτές προσφορές ακυρώνονται.
Αν υπάρχουν προσφορές μεγαλύτερες ή ίσες με την τιμή Reserve, η μεγαλύτερη προσφορά στο τέλος της δημοπρασίας είναι η νικήτρια.

Προσφορές

Οι προσφορές είναι ανώνυμες σε όλους εκτός από τον πωλητή.
Κάνοντας μια προσφορά συμφωνείτε ότι μπορεί να είστε ο νικητής και τα στοιχεία επικοινωνίας σας να σταλούνε στον πωλητή.
Οι πωλητές δεν μπορούν να κάνουν προσφορές στις δικές τους δημοπρασίες, είτε οι ίδιοι είτε μέσω τρίτων.
Τα μέλη δεν θα πρέπει να δίνουν τα στοιχεία άλλων μελών που έκαναν προσφορές σε τρίτα μέλη μέσω Προσωπικού Μηνύματος, δημόσιου σχολίου ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.
Οι προσφορές που δεν λάβανε έγκριση ή απόρριψη από τον πωλητή για 72 ώρες, απορρίπτονται αυτόματα. 
Η έγκριση ή απόρριψη μίας προσφοράς είναι μόνιμη. Δεν μπορείτε να απορρίψετε εκ των υστέρων μία προσφορά που κάνατε αποδεκτή και το αντίστροφο.
Κάθε προσφορά είναι νομικά δεσμευτική και αμετάκλητη έως τη στιγμή που θα ληφθεί υψηλότερη προσφορά και γίνει αποδεκτή οπότε η προηγούμενη υψηλότερη προσφορά δεν ισχύει.
Οι προσφορές δεν μπορούν για κανένα λόγο να αποσυρθούν, αφότου έχουνε γίνει.
Όλες οι προσφορές πρέπει να γίνουν είτε αποδεκτές είτε να απορριφθούν από τον πωλητή. 
Η προσφορές «Άμεσης Αγοράς» χωρίς έγκριση ή απόρριψη από τον πωλητή μετά από 72 ώρες, θα εγκρίνονται αυτόματα.
Η αγορά μέσω της «Άμεσης Αγοράς» είναι διαθέσιμη μόνο αν δεν υπάρχει προηγούμενη προσφορά με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσό. 
Όταν γίνει μια προσφορά «Άμεσης Αγοράς», δεν μπορούν να γίνουν άλλες προσφορές μέχρις ότου η συγκεκριμένη προσφορά γίνει αποδεκτή ή όχι από τον πωλητή. 
Η αποδοχή της προσφοράς «Άμεσης Αγοράς» σημαίνει ότι το μέλος που έκανε την προσφορά είναι ο νικητής της δημοπρασίας και η δημοπρασία ολοκληρώνεται. 
Προσφορές μικρότερες από την ισχύουσα προσφορά, δεν γίνονται αποδεκτές από το σύστημα. 
Οι προσφορές μπορούν να ακυρωθούν μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει ακόμη αποδεκτές από τον πωλητή. 
Όλες οι προσφορές είναι νομικά δεσμευτικές και αμετάκλητες από τη στιγμή που θα έχουν γίνει αποδεκτές από τον εκάστοτε πωλητή.

Επιστροφές Χρημάτων

Επιστροφές χρημάτων γίνονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους, αλλά και σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του WebsiteMarket.gr.